Polityka Prywatności

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Edyta Marek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cherry Marry Weddings & Events Edyta Marek z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 35 lok 129, 30-701 Kraków, NIP 6852295868, REGON 381090433;

Wykorzystywanie danych

Wszystkie dane osobowe zbierane na stronie internetowej https://cherrymarry.pl/ są wykorzystywane wyłącznie do technicznego administrowania witryną, indywidualnego wsparcia, administracji użytkownika oraz do marketingu i wysyłki zamówionych newsletterów, tylko w niezbędnym zakresie.

Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego lub nr paszportu, adres email, a także numer telefonu, a w przypadku firm także numer NIP – użytkownik podaje dobrowolnie, ale są one niezbędne do:

 • zawarcia z nim umowy o organizację wesela oraz eventu biznesowego lub okolicznościowego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania zawartej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
 • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  w tym:
 1. wystawienia i przechowywania dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać takie dokumenty,
 2. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.:

– prowadzenia marketingu bezpośredniego – nie dłużej niż przez okres 5 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– doboru usług dla naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie uwag klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (cel analityczny);

– badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;

– tworzenia statystyk i analiz na nasze potrzeby wewnętrzne – przez okres, przez który Państwa dane przechowujemy na inne cele wskazane w niniejszej polityce prywatności lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

We wskazanych wyżej celach (oprócz „wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy dopasowywać komunikaty reklamowe do Państwa potrzeb i preferencji).

W przypadkach, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, treść tej zgody będzie zawierała cel, w jakim będziemy te dane przetwarzać.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, 
zapisania się do newslettera lub po prostu do skontaktowania się z nami.

 Komu możemy przekazywać dane?

Możemy przekazać Państwa dane innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.: w tym podwykonawcom usług, firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom hostingowym (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych
z marketingiem i reklamą oraz podmiotom publicznym uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa etc.

Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Przesyłanie danych odbywa się w tym zakresie zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm).

 Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne;
 3. całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach analitycznych i statystycznych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO).

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Analiza ruchu  w sieci i pliki cookie, wtyczki społecznościowe

 Czym są pliki „cookies”?

Strona https://cherrymarry.pl/ używa plików cookies - małych plików tekstowych zawierających informacje zapisywane przez serwer na komputerze klienta (lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu). Cookies sesyjne dotyczą aktywności klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane. Cookies trwałe pozostają w komputerze klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę internetową. Uzyskane w ten sposób informacje (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, dane demograficzne) są wykorzystywane jedynie w celach zapewnienia bezpieczeństwa, celach technicznych związanych z administracją serwera, konfiguracją strony, celach statystycznych oraz marketingowych. Ponadto mogą być wykorzystane do celów analitycznych, co umożliwia nam zrozumienie Państwa potrzeb, pozwalając na stałe doskonalenie jakości strony.

 Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (np Firefox, Internet Explorer) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Możecie Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia. Zmiany ustawień możecie dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również narzędzie do analizy ruchu w sieci Google Analytics firmy Google (Google Inc., USA), aby tworzyć anonimowe statystyki użytkowników. Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Wygenerowane informacje są przetwarzane w USA tylko w wyjątkowych przypadkach. Aby zapewnić ochronę danych osobowych, stosujemy funkcję, która przetwarza adres IP tylko w postaci skróconej, aby w ten sposób wykluczyć możliwość powiązania go z użytkownikiem.

 Wtyczki społecznościowe

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych („wtyczki społecznościowe”). Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest etc.

Nie mamy wpływu na zakres danych, jakie są pobierane przez serwisy społecznościowe po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne serwisy społecznościowe oraz związanych z tym prawach użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Korzystamy z wtyczek społecznościowych następujących serwisów:

 1. Facebook Inc. (www.facebook.com, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA);
 2. Instagram Inc. (www.instagram.com, 1 Hacker Way Building 14, First Floor Menlo Park, California, USA);
 3. Pinterest Inc. (www.pinterest.com, 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jeśli posiadają Państwo profil w którymś serwisie społecznościowym, ale nie chcą, aby operator serwisu za pośrednictwem naszej strony gromadził dane dotyczące Państwa i ewentualnie łączył je z innymi zapisanymi danymi, przed odwiedzeniem innych stron internetowych prosimy o całkowite wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego i ewentualnie usunięcie odpowiednich plików cookie.

 Zezwolenie na umieszczanie plików „cookies” w przeglądarce urządzenia jest dobrowolne, jednak ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na tej stronie internetowej.

 Pytania dotyczące ochrony danych

Jeśli mają Państwo pytania, sugestie lub skargi dotyczące ochrony danych prosimy o kontakt:

e-mail:  hello@cherrymarry.pl tel.+48 608 348 655 

adres: Cherry Marry Weddings & Events Edyta Marek ul. Zabłocie 35 lok 129, 30-701 Kraków

 Zmiany polityki prywatności

W przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy lepsze sposoby by chronić Państwa dane. Wówczas zaktualizujemy naszą politykę prywatności, o czym oczywiście będziecie Państwo poinformowani.