Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Edyta Marek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Cherry Marry Weddings & Events Edyta Marek z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 35 lok 129, 30-701 Kraków, NIP 6852295868, REGON 381090433;
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wykonania umowy o organizację wesela oraz eventu biznesowego lub okolicznościowego, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym: wystawienia i przechowywania dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) – przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać takie dokumenty; przez okres realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.:

– prowadzenia marketingu bezpośredniego – nie dłużej niż przez okres 5 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

– doboru usług dla naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie uwag klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (cel analityczny);

– badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi;

– tworzenia statystyk i analiz na nasze wewnętrzne potrzeby;

przez okres, przez który przechowujemy dane na inne cele wskazane powyżej lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

  1. We wskazanych wyżej celach (oprócz „wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych osobowych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy dopasowywać komunikaty reklamowe do twoich potrzeb i preferencji).
  2. W przypadkach, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych, treść tej zgody będzie zawierała cel, w jakim będziemy te dane przetwarzać.
  3. Dane osobowe mogą być udostępniane naszym podwykonawcom, z których usług korzystamy przy wykonywaniu umowy (np. firmy księgowe, informatyczne, tłumacze, podwykonawcy przy świadczeniu usług transportowych) oraz podmiotom publicznym uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
  4. Przetwarzanie danych może również spowodować, że będą one przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Przesyłanie danych odbywa się w tym zakresie zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm).
  5. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: hello@cherrymarry.pl.
  6. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, zapisania się do newslettera lub po prostu do skontaktowania się z nami.